Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi)
Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale do faze rasta plodnika (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom zasada šljiva utvrđeno je prisustvo šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi) u niskom intenzitetu napada.

 

Velika slika                     Velika slika

Ova štetna vrsta ima više generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta na zimskim domaćinima (šljiva, trnošljiva, trnjina). Već tokom marta , na temperaturi od 12-14C°, pile se osnivačice koje se zadržavaju na šljivama, tokom znatnog dela proleća. Svaka daje oko 40 larvi.

Krilate jedinke se javljaju od druge ili treće generacije, i tokom maja se raseljavaju na letnje domaćine, prvenstveno suncokret i dr. biljke iz  fam. Asteraceae.

Pored direktnih šteta koje se menifestuju u vidu kovrdžanja biljnih organa, vaši izazivaju i indirektne štete. Kao vektori virusa, prilikom ishrane prenose viruse sa zaraženih na zdrave biljke hraniteljke.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima šljiva, i signaliziraće pravo vreme  za suzbijanje ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.