Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pipa repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis)
Pipa repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi 30% cvetova glavne cvasti otvoreno , do punog cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

Pipe repičine ljuske

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasli insekti u zemlji. Nakon prezimljavanja, hrane se divljim krstašicama, a zatim prelaze na useve uljane repice, gde izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske.

Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim, sočnim ljuskama. Larve se po piljenju hrane semenom unutar mahuna, posle čega izbuše izlazni otvor i u površinskom sloju zemljišta preobražuju se u lutku i imaga. Novi imago se tokom jula i avgusta hrani raznim krstašicama pre povlačenja na prezimljavanje.

Glavne  štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Na površini nezrelih mahuna  vide se bele pege, a na zrelim sitni izlazni otvori veličine čiodine glave.  Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Comments

There are no comments yet for this post.