Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Izmrzavanje useva šećerne repe u regionu Bačke Topole
Izmrzavanje useva šećerne repe u regionu Bačke Topole

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe nakon presejavanja se nalaze u fazi bubrenje semena (BBCH 03), dok se usevi koji nisu pretrpeli štete od niskih temperatura nalaze u fazi od kotiledoni horizontalno položeni: vidljiv prvi list veličine čiode do vidljiv prvi par listova veličine graška još neotvoren (BBCH 10-11).

 

Od ukupno zasnovane  površine pod šećernom repom na našem regionu  (oko 1300 ha), došlo je do izmrzavanja na  oko 35% površina, od čega je na 20% površina presejana šećerna repa, a na preostalih 15% biće zasejan kukuruz.

 

Rana setva  (u prvoj i početkom druge dekade marta, od 8-13.03.) obavljena je na oko 50% od ukupne površine pod šećernom repom, dok je setva na preostalim površinama obavljena u trećoj dekadi marta i početkom prve dekade aprila.

 

Šećerna repa je najosetljivija na niske temperature,  prolećne mrazeve, u fazi od klijanja do razdvajanja kotiledona.

Izmrzavanje šećerne repe nastalo je na oko 50% površina ranih setvi (setva od 08.do 13.03.), i na oko 15-20% površina na kojima je setva bila početkom treće dekade marta.

U tabeli su prikazane minimalne t  vazduha usled kojih je došlo do propadanja useva š.repe, a koje su izmerene na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u uesvima šećerne repe:

 

Lokalitet

Prva dekada marta

od 8-10. marta

(minimalne temperature)

Druga dekada marta

(minimalne temperature)

Treća dekada marta

(minimalne temperature)

Prva  dekada aprila

(minimalne temperature)

Stara Moravica

od -4,91°C do

-6,79°C  

 

od -1,09°C  do

-8,47°C  

 

od -1,69°C do

-4,77°C  

 

od -1,59°C do

-6,43°C  

 

Lovćenac

od -2,75°C do

-6,6°C  

 

od -1,89°C  do

-8,11°C  

 

od -1,96°C do

-3,99°C  

 

od -1,08°C do

-4,31°C  

 

 
 

Comments

There are no comments yet for this post.