Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Siva repina pipa (Bothynoderes punctiventris)
Siva repina pipa (Bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe  (BBCH 00-01).

 

Na starim repištima, na feromonskim klopkama i vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

Imago sive repine pipe

 

Ova ekonomski najznačajnija štetočina šećerne repe najveća oštećenja u uesu repe prouzrokuje u fazi klijanja i nicanja,  sve do pojave 2-4 prava lista. Štete nastaju izgrizanjem kotiledona kao i  pravih listova, ili pregrizanjem mladih biljčica. Prilikom jačeg napada, u fazama klijanja i nicanja šećerne repe, može doći do velikih šteta.

 

U narednim danima sa porastom temperatura očekuje se masovniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja. Za sada  se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

 

RC Bačka Topola nastavlja  sa monitoringom  sive repine pipe i faza razvoja šećerne repe i blagovremeno će izvestiti proizvođače o  sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.