Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Provera brojnosti žičara pre setve okopavina
Provera brojnosti žičara pre setve okopavina

Na području delovanja RC Bačka Topola u proteklom višegodišnjem periodu  vrši se monitoring žičara (fam. Elateridae) putem feromonskih klopki, kao i vizuelnim pregledima.

Tokom praćenja, registrovana je značajna brojnost  ovih štetnih organizama, što upućuje na  potrebu utvrđivanja njihove brojnosti na njivama koje su planirane za setvu okopavina (šećerna repa, suncokret, kukuruz, krompir i dr.).

Dve do tri nedelje pre setve okopavina preporučuje se pregled uzoraka zemljišta na prisustvo žičara. Uzorci se uzimaju iskopavanjem jama najčešće 50x50x50cm ili 25x25x30cm na težim zemljištima. Na parcelama do 5 ha pregleda se 5-10 uzoraka, a na većim, na svaka 2ha  uzima se po jedna zemljišna proba.

Kao kritičan broj za okopavine u ratarstvu kod nas se smatra prisustvo 1-3 larve skočibuba po m2 (za š.repu > 1/m2 i prisustvo žičara u više od 20% uzoraka, za suncokret > 2/m2 u 30% uzoraka, za kukuruz  > 3/m2 u više od 30% uzoraka).

Ukoliko se utvrdi znatno veća brojnost treba odustati od setve okopavina ili primeniti hemijske mere zaštite (unošenje granuliranih ili tečnih insekticida u zonu redova biljaka, istovremeno  sa setvom uz obaveznu inkorporaciju u zemljište, ili setva semena tretiranog insekticidom u toku dorade).

 

          

Larva žičara i oštećena biljka                   Larva žičara

Comments

There are no comments yet for this post.