Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora  (dozrelost  od  6,50%).

 

 

Velika slika                             Velika slika

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, u 39 nije bilo formiranih askospora, u 9 je do 25% formiranih askospora i u 2 je od 25% do 50% formiranih askospora.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.