Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 35% pregledanih biljaka.

       

Faza razvoja uljane repice     Simptom suve truleži

Simptomi u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika, u okviru kojih se zapažaju  sitna crna telašca gljive – piknidi, trenutno se uočavaju  na najstarijem lišću. Piknospore koje se formiraju u okviru  piknida, kišnim kapima se raznose unutar useva i doprinose širenju bolesti. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj, simptomi se mogu javiti na korenu, korenovom vratu,stabljici (u osnovi stabljike ili na mestu gde je list pričvršće za stabljiku) i mahunama.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.