Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Repičina lisna osa (Athalia rosae)
Repičina lisna osa (Athalia rosae)

Na području delovanja RC Bačka Topola setva uljane repice je počela u prvoj dekadi septembra, prvenstveno zbog suše u predhodnom periodu. Na površinama posejanim neposredno pre obilnih, olujnih padavina od 09.09.2019. godine stvorena je debela pokorica koja je onemogućila nicanje uljane repice, te je sada u toku presejavanje tih površina. Na površinama sa izniklim usevima, uljana repica je u fazi razvoja: kotiledoni potpuno razvijeni do faze prvi list razvijen (BBCH 10-11).  

Poslednjih godina na našem regionu značajno su povećane površine pod uljanom repicom, a samim tim povećan je i pritisak štetočina koje napadaju ovu biljnu vrstu. Vizuelnim pregledom površina pod uljanom repicom registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

Imago repičine lisne ose

Repičina lisna osa u pojedinim godinama može toliko oštetiti  listove mladog useva uljane repice da može doći do golobrsta. Štetni stadijum, pagusenice repičine lisne ose,  mogu pojesti  količinu hrane dvostruko veću od sopstvene težine. Uljana repica je najosetljivija na napad ove štetočine u početnim fazama razvoja. U narednom periodu se prognozira polaganje jaja repičine lisne ose.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.