Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi
Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%. 

 

Preporuka za proizvođače: za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem  uslova povoljnih za infekciju, kao i razvoj patogena i na osnovu toga će blagovremeno upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.