Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
RC Bačka Topola vrši monitoring prisustva jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u merkantilnom i semenskom kukuruzu. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:
 

Hibrid/lokalitet

% biljaka sa položenim jajnim leglima

 

Faza razvoja

21.7.

17.7.

19.7.

21.7.

AS 334, Gornja Rogatica

0

0

0

BBCH 67

AS 507, Gornja Rogatica

0

0,6

1

BBCH 67

AS 603, Gornja Rogatica

0,6

1

1

BBCH 67

AS 72, Gornja Rogatica

0

0

0

BBCH 67

Kolumbaris, Zobnatica (semenski kukuruz u navodnjavanju)

0,3

0,6

0,6

BBCH 67

 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca, te je neophodno kontinuirano pregledati useve. Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
            
 

Comments

There are no comments yet for this post.