Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
Usevi kukuruza na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: cvetanja, polinizacije ( BBCH 6.). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
Hibrid/lokalitet
%biljaka sa položenim j.leglima
Faza razvoja
BBCH skala
AS 334, Gornja Rogatica
0
67
AS 507, G.Rogatica
0
67
AS 603, G.Rogatica
0,6%
65
AS 72, G.Rogatica
0
65
Kolumbaris, semenski kukuruz,Zobnatica
0,3%
63
 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca , te je neophodno kontinuirano pregledati useve . Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
 

Comments

There are no comments yet for this post.