Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
Usevi kukuruza na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: cvetanja, polinizacije ( BBCH 6.). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
Hibrid/lokalitet
%biljaka sa položenim j.leglima
Faza razvoja
BBCH skala
AS 334, Gornja Rogatica
0
67
AS 507, G.Rogatica
0
67
AS 603, G.Rogatica
0,6%
65
AS 72, G.Rogatica
0
65
Kolumbaris, semenski kukuruz,Zobnatica
0,3%
63
 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca , te je neophodno kontinuirano pregledati useve . Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
 

Comments

There are no comments yet for this post.