Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Cercospora beticola
Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.). Vizuelnim pregledima na lokalitetu Lovćenac, utvrđeno je povećanje brojnosti biljaka sa simptomima  od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe).
 

R.br.

Sorta

%biljaka sa pegama

1

Tibor

11

2

Pirana

6

 
Preporuka za proizvođače: intenzivirati pregled parcela šećerne repe kojima će se utvrditi prisustvo simptoma i procenat biljaka sa pegama. Suzbijanje uraditi po dostizanju epidemijskog praga: 50% biljaka makar sa jednom pegom.
 

Comments

There are no comments yet for this post.