Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje hibrida kukuruza ( makrosortni ogled)
Zdravstveno stanje hibrida kukuruza ( makrosortni ogled)

RC Bačka Topola izvršio je monitoring zdravstvenog stanja  hibrida kukuruza u makrosortnom ogledu , iz FAO grupa 400-600. Utvrđeno je  prisustvo i oštećenja od sl. štetnih organizama:

* insekata: kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis) i kukuruzna (pamukova) sovica ( Helicoverpa armigera), oštećenja na klipovima od 10% do 28%,

*gljiva iz rodova: Fusarium spp. ( 1-21% zaraženih klipova). ,  Penicillium spp.(1-3% zaraženih klipova) i Cladosporium spp. (1% zaraženih klipova)

*kombinovana oštećenja (insekti+gljive) registrovana su na klipovima od 1-23%. Rezultati su prikazani u sl. tabeli:

 

R.br.

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

C

P

I+F

I+P

I+C

F+P

F+P

I+F+P

I+F+C

1

NS 4001

400

100

58

14

3

0

3

18

3

 

 

1

 

2

NS 4051

400

100

51

22

3

0

 

20

1

1

 

2

 

3

NS 5051

500

100

64

10

3

0

2

15

1

1

 

4

 

4

NS 6102

600

100

56

26

1

0

1

11

1

 

 

4

 

5

NS 7020

600

100

55

19

2

0

 

14

4

1

 

3

2

6

ZP 427

400

100

53

12

12

0

 

14

1

1

4

4

2

1

7

ZP 434

400

100

51

14

11

0

1

19

1

1

 

2

 

8

ZP 548

500

100

44

20

3

0

1

1

18

1

 

6

6

5

1

9

AS5B23

500

100

34

28

3

0

 

23

2

3

 

7

 

10

MAS -  52 K

480

100

31

22

21

0

 

17

 

1

 

6

2

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F; I+C;I+P;F+P;  I+F+P; I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

 

Kukuruzni plamenac  (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) pored direktnih šteta na klipu, prouzrokuju i indirektne štete. Na mestima oštećenja otvaraju put za infekcije različitim vrstama gljiva-prouzrokovača plesni (Aspergillus spp, Fusarium spp, Penicilium spp. i dr.). Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti štetni za zdravlje ljudi i životinja.

Simptomi Fusarium spp.

Comments

There are no comments yet for this post.