Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bubrenja semena do faze bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 03-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi u sistemu za navodnjavanje i sa gustim sklopom registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 55% biljaka i pepelnica žita (Erysiphae graminis) na 4% biljaka.

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Većina useva pšenice se još uvek nalazi u različitim fazama klijanja. Usevi pšenice koji su posejani u prvoj polovini oktobra i koji su imali povoljne uslove za nicanje se nalaze u fazi 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12 do 13). Vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp) na 10% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 7% biljaka.

 

Simptom rđe na pšenici

Ovakav nivo prisustva simptoma bolesti na pojedinim parcelama upućuje na poseban oprez u narednom periodu. Dalji razvoj patogena zavisiće od vremenskih uslova, a RC  Novi Sad će nastaviti redovno da izveštava o zdravstvenom stanju useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi početak rasta stabljike (BBCH 30), do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).  

Simptomi sive pegavosti i pepelnice žita

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kisač

NS 40 S

31

0

100

87

Kać

NS 40 S

30

1

11

50

Gospođinci

Moisson

30

0

3

1

 

I pored visokih procenata zaraženih biljaka, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. Simptomi se uglavnom nalaze na donjem lišću a biljke još nisu ušle u osetljivu fazu razvoja sa stanovišta primene fungicida.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi pšenice nalaze se u fazi od mlečne zrelosti do rane voštane zrlosti (BBCH 77-83).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simmptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp) i  prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

% zaraženih biljaka sa simptomom Puccinia spp.

% zaraženih biljaka sa simptomom Septoria tritici

Lokalitet/Sorta

 

Faza

6.6.

Kać/Avenue

 

BBCH 83

4

5

Temerin/Moisson

 

BBCH 77

12

0

Gospođinci/Avenue

 

BBCH 77

10

0

 

Simptomi prouzrokovača rđe, na svim pregledanim sortama, registrovani su u vidu pojedinačnih uredosorusa na zastavičaru. Na listovima ispod zastavičara, samo na pojedinim biljkama, registrovani su simptomi rđe takođe u vidu pojedinačnih pustula.

Simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) registrovani su samo na lokalitetu Kać. Na 5% biljaka simptomi se nalaze na zastavičaru i na listu ispod zastavičara.

Pregled sortnih ogleda strnih žita 2017

Na lokalitetu Kać, izvršen je vizuelni pregled sortnih ogleda pšenice. Očitavanje prisustva patogena vršeno je na netretiranim delovima parcele. Registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp), prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphae graminis). Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Puccinia spp

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Redni broj

Sorta

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

1

Apache

5

Z-3

1

0

-

-

5

Z-2

1

2

Andino

5

Z-3

1

0

-

-

10

Z-1

1

3

Anapurna

0

-

-

0

-

-

0

-

-

4

Nikol

0

-

-

0

-

-

0

-

-

5

Avenue

0

-

-

0

-

-

0

-

-

6

LGWHE11-809/1Astana

0

-

-

0

-

-

0

-

-

7

Astana

0

-

-

0

-

-

0

-

-

8

Aigle

0

-

-

0

-

-

0

-

-

9

Alhabra

0

-

-

0

-

-

0

-

-

10

LG Abraham

0

-

-

0

-

-

0

-

-

11

LG Absalon

0

-

-

0

-

-

0

-

-

12

Airbus

0

-

-

0

-

-

5

Z-3

1

13

Alcantra

0

-

-

0

-

-

0

-

-

14

Lascott

0

-

-

0

-

-

5

Z-1

1

15

Arkeos

0

-

-

0

-

-

0

-

-

16

Baletka

0

-

-

0

-

-

0

-

-

17

Premio

0

-

-

0

-

-

0

-

-

18

Yetti

5

Z-4

1

0

-

-

0

-

-

19

Amicus

0

-

-

0

-

-

0

-

-

20

Balaton

15

Z-1

1

0

-

-

0

-

-

21

Hylux

5

Z-1

1

0

-

-

0

-

-

22

Hy Win

0

-

-

0

-

-

0

-

-

23

HY Star

0

-

-

0

-

-

5

Z-1

1

24

Hybiza

0

-

-

0

-

-

0

-

-

25

Hy Fi

0

-

-

0

-

-

0

-

-

26

Faustus

5

Z-3

1

0

-

-

0

-

-

27

Ortegus

0

-

-

0

-

-

0

-

-

28

Salasar

0

-

-

0

-

-

0

-

-

29

Basmati KWS

0

-

-

0

-

-

0

-

-

30

Solenzara

0

-

-

0

-

-

0

-

-

31

Accroc

0

-

-

0

-

-

0

-

-

32

Sofolk

5

Z-4

1

0

-

-

0

-

-

33

Fructidor

0

-

-

0

-

-

0

-

-

34

Sonergy

0

-

-

0

-

-

0

-

-

35

Ostro

0

-

-

0

-

-

0

-

-

36

NS Ubavka

5

Z-4

1

0

-

-

10

Z-3

1

37

Simonida

5

Z-2

1

5

Z-3

1

0

-

-

38

NS Efrosinia

0

-

-

0

-

-

0

-

-

39

NS Ilina

5

Z-3

1

0

-

-

0

-

-

40

NS Petrija

0

-

-

0

-

-

0

-

-

41

NS Matuška

0

-

-

0

-

-

5

Z-2

1

42

NS Doroteja

0

-

-

0

-

-

0

-

-

43

NS 40S

0

-

-

0

-

-

0

-

-

44

NS Mila

5

Z-2

1

0

-

-

5

Z-2

1

45

NS Kala

0

-

-

5

Z-3

1

0

-

-

46

NS Vlajna

5

Z-2

1

0

-

-

5

Z-3

1

47

NS Javorka

10

Z-2

1

0

-

-

0

-

-

48

Zvezdana

0

-

-

0

-

-

0

-

-

49

Futura

0

-

-

0

-

-

0

-

-

50

NS Obala

0

-

-

0

-

-

5

Z-3

1

51

NS Azra

0

-

-

0

-

-

5

Z-2

1

52

Zefir KWS

0

-

-

0

-

-

0

-

-

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.)  i pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) nije registrovano.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

 

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 1. kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 2. kolenca

Lokalitet/Sorta

 

Faza

Patogen

13.4.

Kać/Avenue

 

BBCH 32

Septoria tritici

26

2

Temerin/Moisson

 

BBCH 32

2

0

Gospođinci/Avenue

 

BBCH 32

14

0

Gložan/Ingenio

 

BBCH 32

2

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početak rasta stabla (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

29.3.

Kać/Avenue

BBCH 31

Septoria tritici

10

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Temerin/Moisson

BBCH 30

Septoria tritici

1

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 31

Septoria tritici

2

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Gložan/Ingenio

BBCH 31

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin usevi ozimog ječma nalaze se u fazi početka rasta stabljike (BBCH 30).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

15.3.

Futog/

Salamandre

30 BBCH

Pyrenophora teres

21

Erysiphe graminis

14

Puccinia spp.

0

Rhynchosporium secalis

0

Temerin/

Etincel

30 BBCH

Pyrenophora teres

31

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Rhynchosporium secalis

10

 
 

Na teritoriji RC Novi Sad usevi  ozime pšenice nalaze se u fazi od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 23-30).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

15.3.

Kać/Avenue

BBCH 30

Septoria tritici

21

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

1

Temerin/Moisson

BBCH 24

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 30

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Gložan/Ingenio

BBCH 23

Septoria tritici

7

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

1

Usled niskih temperatura tokom zimskog perioda došlo je do sušenja i odbacivanja donjih listova ozimih ječmova i pšenica i to je razlog što se trenutno registruju nešto manji procenti zaraženih biljaka u odnosu na prošli pregled. Međutim, na pojedinim parcelama se i dalje registruje visok nivo zaraze patogenima, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju redovni pregledi useva na prisustvo simptoma biljnih bolesti. 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja, četvrto stablo vidljivo (BBCH 24).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

3.2.

28.2.

Futog/

Salamandre

24 BBCH

Pyrenophora teres

22

29

Erysiphe graminis

0

3

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

Temerin/

Etincel

24 BBCH

Pyrenophora teres

23

45

Erysiphe graminis

0

3

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

 

U odnosu na prošli pregled došlo je do povećanja broja zaraženih biljaka od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Na oba lokaliteta, registrovano je i prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Na teritoriji RC Novi Sad usevi  ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja, od 3 do 4 sekundarna stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

3.2.

28.2.

Kać/Avenue

BBCH 24

Septoria tritici

28

33

Erysiphe graminis

2

2

Puccinia spp.

3

0

Temerin/Moisson

BBCH 23

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 23

Septoria tritici

6

5

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

3

0

Gložan/Ingenio

BBCH 23

Septoria tritici

1

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

3

0

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prouzrokovača pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis). U odnosu na prošli pregled došlo je do povećanja zaraženih biljaka od prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice na lokalitetu Kać.

Prilikom vizuelnih pregleda registruje se sušenje listova ječma i pšenice kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.

Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva ječma i pšenice.

 

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja, treće stablo vidljivo (BBCH 23).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

22.12.2016.

3.2.2017.

Futog/

Salamandre

23 BBCH

Pyrenophora teres

18

22

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

Temerin/

Etincel

23 BBCH

Pyrenophora teres

17

23

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

 

Na oba lokaliteta došlo je do povećanja zaraženih biljaka od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Nije registrovano prisustvo drugih patogena.

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja, od 2 do 3 sekundarna stabla vidljiva (BBCH 22-23).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

22.12.2016.

3.2.2017.

Kać/Avenue

BBCH 23

Septoria tritici

14

28

Erysiphe graminis

0

2

Puccinia spp.

3

3

Temerin/Moisson

BBCH 22

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 23

Septoria tritici

2

6

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

3

Gložan/Ingenio

BBCH 22

Septoria tritici

0

1

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

3

 

Vizuelnim pregledom registrovano je povećanje broja zaraženih biljaka od prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na svim lokalitetima praćenja. Takođe, registrovano je i povećanje zaraženih biljaka od prourokovača rđe (Puccinia spp.). Na lokalitetu Temerin nije registrovano prisustvo patogena.

Na svim lokalitetima gde se prati zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma registruje se sušenje listova prouzrokovano veoma niskim temperaturama u toku januara. Izmerene minimalne temperature u ovom periodu iznosile su od -19 do -22°C.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva ječma i pšenice.

Pregled sortnih ogleda strnih žita

Očitavanje ogleda strnih žita  na prisustvo patogena izvršeno je na lokalitetu Kać 27.5.2016. Na oglednoj parceli predusev je bila uljana repica. Vršeno je osnovno đubrenje sa NPK 16:16:16, 370 kg/ha. Setva je bila 27 i 28.10.2015. Prihrana je vršena dva puta 20.1.2016 sa 170 kg/ha Uree i 17.3.2016 240 kg/ha Kana. Izvršena su i dva fungicidna tretmana 13.4.2016. Falcon EC 460 (tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) 0,6 l/ha i 8.5.2016. Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 1 l/ha.

Na pšenici registrovani su simptomi prouzrokovača žute lisne rđe (Puccinia striiformis), prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphae graminis). Rezultati očitavanja dati su u tabeli:

 

 

Puccinia striiformis

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Redni broj

Sorta

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

1

Aigle

0

-

-

85

Z-1

3

0

-

-

2

Airbus

15

Z-1

2

75

Z-1

20

20

Z-3

5

3

Ascott

0

-

-

80

Z-1

5

25

Z-1

2

4

Alcantra

40

Z

5

60

Z

3

25

Z

5

5

Astana

25

Z-2

5

50

Z-1

3

30

Z-1

2

6

Alhambra

5

Z-2

1

85

Z

2

80

Z

10

7

LG 001

20

Z-1

1

65

Z

1

20

Z

5

8

LG 002

50

Z

3

60

Z-1

5

25

Z-1

2

9

LG 003

40

Z-1

15

0

-

-

15

Z-1

1

10

LG 004

5

Z-2

1

85

Z-1

1

0

-

-

11

LG 005

10

Z-1

2

100

Z-1

25

10

Z-2

10

12

Andino

50

Z

3

95

Z

3

10

Z-2

3

13

Anapurna

60

Z

5

35

Z-1

5

45

Z-1

5

14

Apache

15

Z-1

1

75

Z-1

5

10

Z-1

1

15

Avenue

20

Z

1

45

Z-1

1

5

Z-1

1

16

Nikol

0

-

-

75

Z-1

5

5

Z-3

2

17

Graindor

55

Z

2

95

Z-1

20

0

-

-

18

Sofru

40

Z-1

5

80

Z-2

7

15

Z-1

2

19

Simonida

30

Z

1

100

Z-1

5

0

-

-

20

Zvezdana

60

Z

2

90

Z

3

10

Z

2

21

NS 40S

95

Z

10

95

Z

20

15

Z-1

5

22

Pobeda

70

Z

10

70

Z

5

65

Z

70

23

NS Ilina

55

Z

1

95

Z

5

75

Z

5

24

NS Petrija

45

Z

2

75

Z

2

65

Z-1

2

25

NS Ljubica

100

Z

60

80

Z

2

65

Z

5

26

NS Pudarka

95

Z

20

75

Z

2

60

Z-1

10

27

NS Azra

20

Z

5

70

Z

2

85

Z

10

28

NS Obala

40

Z

5

75

Z

5

75

Z

10

29

NS Mila

15

Z

2

85

Z

5

35

Z

2

30

NS Vljna

0

-

-

70

Z-1

2

85

Z

5

31

NS Kala

25

Z

10

100

Z

5

60

Z

1

32

NS Nafora

50

Z

10

100

Z

30

25

Z

5

33

Premia

35

Z-1

10

100

Z

1

15

Z-2

1

34

YETTI

10

Z-2

1

20

Z-3

10

40

Z-1

5

35

Amicus

25

Z-1

1

0

-

-

0

-

-

36

Balaton

25

Z

2

95

Z

2

5

Z-3

5

37

Farmeur

30

Z-1

1

45

Z-1

3

60

Z-1

5

38

Nogal

35

Z-1

3

40

Z-2

3

5

Z-3

3

39

Cellule

55

Z-1

5

35

Z-2

10

10

Z-1

2

40

AS Strube

5

Z

1

10

Z-3

1

0

-

-

41

AS Hystar

10

Z-2

20

60

Z-1

2

20

Z-1

2

42

AS HIFI

5

Z-1

5

10

Z-2

5

5

Z-3

2

43

AS Faustus

50

Z

2

55

Z-1

5

15

Z-1

2

44

AS Ortegus

15

Z-1

3

55

Z-2

5

5

Z-3

2

55

AS HI BIZ

35

Z-2

5

20

Z-1

2

0

-

-

56

AS HI WIN

20

Z-2

5

95

Z

20

10

Z-1

1

57

AS HI LUX

30

Z-1

5

75

Z-1

1

15

Z-4

5

 
 

Na sortama ječma registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp), pepelnice žita (Erysiphae graminis) i združenih simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i Ramularia collo-cygni. Rezultati očitavanja dati su u tabeli:

 

 

Pyrenophora teres i Ramularia collo-cygni

Puccinia spp

Erysiphe graminis

Redni broj

Sorta

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

1

LG Rafaela

100

Z

10

0

-

-

20

Z-2

10

2

LG Paso

95

Z

2

0

-

-

5

Z

2

3

Karmina

100

Z

5

0

-

-

5

Z-1

5

4

NS 565

100

Z

20

0

-

-

10

Z-3

10

5

Nonius

100

Z

50

0

-

-

5

Z-2

5

 

Pregled klasova pšenice na prisustvo simptoma prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium sp) izvršen je 29.6.2016. Rezultati očitavanja prikazani su u tabeli:

Redni broj

Sorta

Fusarium sp. indeks napada na klasovima

Fusarium sp. % napadnutih klasova

1

Aigle

0,33

0,5

2

Airbus

0,00

0

3

Ascott

2,33

4

4

Alcantra

0,28

0,5

5

Astana

3,44

5,5

6

Alhambra

1,17

2,5

7

LG 001

0,50

1

8

LG 002

1,78

2,5

9

LG 003

0,94

1,5

10

LG 004

0,89

1,5

11

LG 005

1,78

3,5

12

Andino

0,50

1

13

Anapurna

1,33

2

14

Apache

0,39

1

15

Avenue

1,50

3

16

Nikol

1,61

3

17

Graindor

0,83

1,5

18

Sofru

1,06

2

19

Simonida

0,89

1,5

20

Zvezdana

1,33

3

21

NS 40S

1,61

3

22

Pobeda

0,17

0,5

23

NS Ilina

0,78

2

24

NS Petrija

0,89

1,5

25

NS Ljubica

1,00

1,5

26

NS Pudarka

2,50

3,5

27

NS Azra

1,22

2

28

NS Obala

0,50

0,5

29

NS Mila

0,83

2

30

NS Vljna

1,28

2

31

NS Kala

2,00

3

32

NS Nafora

0,61

1

33

Premia

1,06

1,5

34

YETTI

0,50

1,5

35

Amicus

0,39

1

36

Balaton

0,83

1

37

Farmeur

2,11

4

38

Nogal

0,22

1

39

Cellule

0,44

1

40

AS Strube

0,83

2

41

AS Hystar

1,67

3,5

42

AS HIFI

1,11

2

43

AS Faustus

2,06

3,5

44

AS Ortegus

1,89

3

55

AS HI BIZ

1,11

2

56

AS HI WIN

4,11

5,5

57

AS HI LUX

1,94

3

 
 
1 - 10 Next