Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 75-83).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum). Zaraženi klasovi blede su boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Usled povećane količine vlage u prethodnom periodu, na zaraženim klasovima prisutna je ružičasta prevlaka od sporonosnih organa gljive.

U zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, procenat zaraženih klasova se kreće od 38 do 64%. Ovako visoki procenti napada na pojedinim parcelama posledica su izuzetno povoljnih uslova (obilne i česte padavine) za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom u fazama cvetanja pšenice. Ovakvi uslovi su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje mera zaštite.

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, poseban značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine, veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Na pojedinim parcelama pšenice u okviru rada RC Novi Sad registrovano je prisustvo simptoma koje prouzrokuju virusi. Zaražene biljke se karakterišu nižim rastom u odnosu na zdrave, listovi su hlorotični, a na velikom broju obolelih biljaka nije došlo do formiranja klasa.

Analizom obolelih biljaka laboratorijski je potvrđeno prisutsvo dva virusa: Virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus) – čiji je vektor cikada Psammotettix alienus i Virusa crtičastog mozaika pšenice (Wheat streak mosaic virus) – čiji je vektor grinja Aceria tosichella.

Prisustvo  biljaka sa simptomima od navedenih virusa najviše je zastupljeno na parcelama koje su u jesen imale adekvatne uslove za nicanje i razvoj, te je na njima i registrovano prisustvo štetočina vektora virusa, o čemu je RC Novi Sad redovno obaveštavao proizvođače.

Mere kontrole pomenutih viroza podrazumevaju hemijsko suzbijanje vektora i uništavanje samoniklih biljaka i drugih biljaka rezervoara virusa.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 2 lista razvijeno do faze bokorenja: 2 stabla vidljivo (BBCH 12-22).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

NS40S

12

0

0

0

Gložan

Graindor

22

0

34

0

Gospođinci

Avenue

12

0

0

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi 2 lista razvijeno do faze bokorenja: 4 stabla vidljivo (BBCH 12-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

Futog

Salamandre

24

0

38

0

Gospođinci

Zanzibar

12

0

0

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bubrenja semena do faze bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 03-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi u sistemu za navodnjavanje i sa gustim sklopom registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 55% biljaka i pepelnica žita (Erysiphae graminis) na 4% biljaka.

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Većina useva pšenice se još uvek nalazi u različitim fazama klijanja. Usevi pšenice koji su posejani u prvoj polovini oktobra i koji su imali povoljne uslove za nicanje se nalaze u fazi 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12 do 13). Vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp) na 10% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 7% biljaka.

 

Simptom rđe na pšenici

Ovakav nivo prisustva simptoma bolesti na pojedinim parcelama upućuje na poseban oprez u narednom periodu. Dalji razvoj patogena zavisiće od vremenskih uslova, a RC  Novi Sad će nastaviti redovno da izveštava o zdravstvenom stanju useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi početak rasta stabljike (BBCH 30), do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).  

Simptomi sive pegavosti i pepelnice žita

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kisač

NS 40 S

31

0

100

87

Kać

NS 40 S

30

1

11

50

Gospođinci

Moisson

30

0

3

1

 

I pored visokih procenata zaraženih biljaka, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. Simptomi se uglavnom nalaze na donjem lišću a biljke još nisu ušle u osetljivu fazu razvoja sa stanovišta primene fungicida.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi pšenice nalaze se u fazi od mlečne zrelosti do rane voštane zrlosti (BBCH 77-83).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simmptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp) i  prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

% zaraženih biljaka sa simptomom Puccinia spp.

% zaraženih biljaka sa simptomom Septoria tritici

Lokalitet/Sorta

 

Faza

6.6.

Kać/Avenue

 

BBCH 83

4

5

Temerin/Moisson

 

BBCH 77

12

0

Gospođinci/Avenue

 

BBCH 77

10

0

 

Simptomi prouzrokovača rđe, na svim pregledanim sortama, registrovani su u vidu pojedinačnih uredosorusa na zastavičaru. Na listovima ispod zastavičara, samo na pojedinim biljkama, registrovani su simptomi rđe takođe u vidu pojedinačnih pustula.

Simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) registrovani su samo na lokalitetu Kać. Na 5% biljaka simptomi se nalaze na zastavičaru i na listu ispod zastavičara.

Pregled sortnih ogleda strnih žita 2017

Na lokalitetu Kać, izvršen je vizuelni pregled sortnih ogleda pšenice. Očitavanje prisustva patogena vršeno je na netretiranim delovima parcele. Registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp), prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prouzrokovača pepelnice žita (Erysiphae graminis). Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Puccinia spp

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Redni broj

Sorta

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

% zaraženih biljaka

najviši list sa simptomom

% zaražene površine na najvišem listu

1

Apache

5

Z-3

1

0

-

-

5

Z-2

1

2

Andino

5

Z-3

1

0

-

-

10

Z-1

1

3

Anapurna

0

-

-

0

-

-

0

-

-

4

Nikol

0

-

-

0

-

-

0

-

-

5

Avenue

0

-

-

0

-

-

0

-

-

6

LGWHE11-809/1Astana

0

-

-

0

-

-

0

-

-

7

Astana

0

-

-

0

-

-

0

-

-

8

Aigle

0

-

-

0

-

-

0

-

-

9

Alhabra

0

-

-

0

-

-

0

-

-

10

LG Abraham

0

-

-

0

-

-

0

-

-

11

LG Absalon

0

-

-

0

-

-

0

-

-

12

Airbus

0

-

-

0

-

-

5

Z-3

1

13

Alcantra

0

-

-

0

-

-

0

-

-

14

Lascott

0

-

-

0

-

-

5

Z-1

1

15

Arkeos

0

-

-

0

-

-

0

-

-

16

Baletka

0

-

-

0

-

-

0

-

-

17

Premio

0

-

-

0

-

-

0

-

-

18

Yetti

5

Z-4

1

0

-

-

0

-

-

19

Amicus

0

-

-

0

-

-

0

-

-

20

Balaton

15

Z-1

1

0

-

-

0

-

-

21

Hylux

5

Z-1

1

0

-

-

0

-

-

22

Hy Win

0

-

-

0

-

-

0

-

-

23

HY Star

0

-

-

0

-

-

5

Z-1

1

24

Hybiza

0

-

-

0

-

-

0

-

-

25

Hy Fi

0

-

-

0

-

-

0

-

-

26

Faustus

5

Z-3

1

0

-

-

0

-

-

27

Ortegus

0

-

-

0

-

-

0

-

-

28

Salasar

0

-

-

0

-

-

0

-

-

29

Basmati KWS

0

-

-

0

-

-

0

-

-

30

Solenzara

0

-

-

0

-

-

0

-

-

31

Accroc

0

-

-

0

-

-

0

-

-

32

Sofolk

5

Z-4

1

0

-

-

0

-

-

33

Fructidor

0

-

-

0

-

-

0

-

-

34

Sonergy

0

-

-

0

-

-

0

-

-

35

Ostro

0

-

-

0

-

-

0

-

-

36

NS Ubavka

5

Z-4

1

0

-

-

10

Z-3

1

37

Simonida

5

Z-2

1

5

Z-3

1

0

-

-

38

NS Efrosinia

0

-

-

0

-

-

0

-

-

39

NS Ilina

5

Z-3

1

0

-

-

0

-

-

40

NS Petrija

0

-

-

0

-

-

0

-

-

41

NS Matuška

0

-

-

0

-

-

5

Z-2

1

42

NS Doroteja

0

-

-

0

-

-

0

-

-

43

NS 40S

0

-

-

0

-

-

0

-

-

44

NS Mila

5

Z-2

1

0

-

-

5

Z-2

1

45

NS Kala

0

-

-

5

Z-3

1

0

-

-

46

NS Vlajna

5

Z-2

1

0

-

-

5

Z-3

1

47

NS Javorka

10

Z-2

1

0

-

-

0

-

-

48

Zvezdana

0

-

-

0

-

-

0

-

-

49

Futura

0

-

-

0

-

-

0

-

-

50

NS Obala

0

-

-

0

-

-

5

Z-3

1

51

NS Azra

0

-

-

0

-

-

5

Z-2

1

52

Zefir KWS

0

-

-

0

-

-

0

-

-

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.)  i pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) nije registrovano.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

 

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 1. kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 2. kolenca

Lokalitet/Sorta

 

Faza

Patogen

13.4.

Kać/Avenue

 

BBCH 32

Septoria tritici

26

2

Temerin/Moisson

 

BBCH 32

2

0

Gospođinci/Avenue

 

BBCH 32

14

0

Gložan/Ingenio

 

BBCH 32

2

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početak rasta stabla (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

29.3.

Kać/Avenue

BBCH 31

Septoria tritici

10

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Temerin/Moisson

BBCH 30

Septoria tritici

1

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 31

Septoria tritici

2

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Gložan/Ingenio

BBCH 31

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin usevi ozimog ječma nalaze se u fazi početka rasta stabljike (BBCH 30).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

15.3.

Futog/

Salamandre

30 BBCH

Pyrenophora teres

21

Erysiphe graminis

14

Puccinia spp.

0

Rhynchosporium secalis

0

Temerin/

Etincel

30 BBCH

Pyrenophora teres

31

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Rhynchosporium secalis

10

 
 

Na teritoriji RC Novi Sad usevi  ozime pšenice nalaze se u fazi od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 23-30).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

15.3.

Kać/Avenue

BBCH 30

Septoria tritici

21

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

1

Temerin/Moisson

BBCH 24

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 30

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Gložan/Ingenio

BBCH 23

Septoria tritici

7

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

1

Usled niskih temperatura tokom zimskog perioda došlo je do sušenja i odbacivanja donjih listova ozimih ječmova i pšenica i to je razlog što se trenutno registruju nešto manji procenti zaraženih biljaka u odnosu na prošli pregled. Međutim, na pojedinim parcelama se i dalje registruje visok nivo zaraze patogenima, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju redovni pregledi useva na prisustvo simptoma biljnih bolesti. 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja, četvrto stablo vidljivo (BBCH 24).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

3.2.

28.2.

Futog/

Salamandre

24 BBCH

Pyrenophora teres

22

29

Erysiphe graminis

0

3

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

Temerin/

Etincel

24 BBCH

Pyrenophora teres

23

45

Erysiphe graminis

0

3

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

 

U odnosu na prošli pregled došlo je do povećanja broja zaraženih biljaka od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Na oba lokaliteta, registrovano je i prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Na teritoriji RC Novi Sad usevi  ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja, od 3 do 4 sekundarna stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

3.2.

28.2.

Kać/Avenue

BBCH 24

Septoria tritici

28

33

Erysiphe graminis

2

2

Puccinia spp.

3

0

Temerin/Moisson

BBCH 23

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 23

Septoria tritici

6

5

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

3

0

Gložan/Ingenio

BBCH 23

Septoria tritici

1

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

3

0

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prouzrokovača pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis). U odnosu na prošli pregled došlo je do povećanja zaraženih biljaka od prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice na lokalitetu Kać.

Prilikom vizuelnih pregleda registruje se sušenje listova ječma i pšenice kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.

Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva ječma i pšenice.

 

1 - 10 Next