Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Monitoring kukuruznog plamenca
Monitoring kukuruznog plamenca

RC Bačka Topola vrši monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na lokalitetu Zobnatica u usevima semenskog kukuruza (hibridi:Kerbanis i PR36V74).Vizuelnim pregledom (24.07.2015.) utvrđeno  je kontinuirano  intenzivno polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca.

 

Hibrid : PR36V74 (FAO 500)

 

Datum pregleda

%biljaka sa novopoloženim jajima

%ukupnog br.biljaka sa položenim jajima

Index napada

%

21.07.2015.

BBCH 65.

3,66%

 (11 jajnih legala/300biljaka)

3,66%

0,91%

22.07.2015.

BBCH 65.

3,33%

 (10 jajnih legala/300biljaka)

6,99%

0,83%

23.07.2015.

BBCH 65.

2,66 %

 ( 8 jajnih legala/300biljaka)

9,6%

 

*dostignut prag štetnosti !

 0,66%

 

*Pregledom jajnih legala registrovanih 21. i 22.07.2015. utvrđena je parazitiranost 2 jajna legla/21 položenih (9,5% jajnih legala položenih 21-22.07. je parazitirano).

 

Parazitirano j.leglo kukuruznog plamenca

 

 

Hibrid : Kerbanis (FAO 540)

 

Datum pregleda

%biljaka sa novopoloženim jajima

%ukupnog br.biljaka sa položenim jajima

Index napada

%

21.07.2015.

BBCH 63.

1,33%

(4 jajna legla/300 biljaka)

1,33%

0,33%

23.07.2015.

BBCH 63.

 1,66%

( 5 jajnih  legala/300 biljaka)

2,99 %

 0,41%

24.07.2015.

BBCH 63.

 3,33%

( 10 jajnih  legala/300 biljaka)

6,32%

0,83%

 

*Pregledom jajnih legala registrovanih 21-23.07.2015. nije primećena parazitiranost.

 

 

 Preporuka za proizvođače : u narednom periodu se očekuje intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi kukuruznog plamenca . Redovnim obilaskom useva utvrditi prisustvo/brojnost  jajnih legala kukuruznog plamenca ( prag štetnosti za semenski i merkantilni kukuruz je 10% biljaka sa j.leglima ,a za kukuruz šećerac 5% biljaka sa j. leglima).

 Suzbijanje uraditi sa nekim od preporučenih insekticida:

·          Coragen 20- SC (a.m. hlorantraniliprol)  0,1-0,15 l/ha 

 

      RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.

Comments

There are no comments yet for this post.