Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Štetni organizmi u usevima soje
Štetni organizmi u usevima soje

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 55-60).

 

Vizuelnim pregledima useva, na pojedinim parcelama (lokaliteti Gornja Rogatica i Bačka Topola) registrovano je prisustvo leptira i  gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui), videti preporuku od 17.6.

 

Takođe tokom vizuelnih pregleda, registrovano je i prisustvo:

·         odraslih jedinki i jajnih legala braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys),

Braon mramorasta stenica

·         tripsa (Thysanoptera),

 

Simptom napada tripsa    Trips na naličju lišća

·         jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Pamukova sovica_jaje

Navedeni štetni organizmi registrovani su u niskom intenzitetu napada. Na osnovu  prisutnih vremenskih prilika možemo očekivati povećanje brojnosti u narednom periodu.

Za sada se protiv njih ne preporučuje primena  hemijskih mera zaštite.

 

Od bolesti, u usevima soje su uočeni simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica), na pojedinim parcelama na do 5% biljaka.

 

Simptomi plamenjače soje

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima soje.

Comments

There are no comments yet for this post.