Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje ječma u regionu Bačke Topole
Zdravstveno stanje ječma u regionu Bačke Topole

Na teritoriji RC Bačka Topola,  usevi ozimog ječma se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 28-29).

Vizuelnim pregledima  useva  na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je prisustvo simptoma sledećih biljnih bolesti:

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na  15% do 91% biljaka,

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na  21% do 56 % biljaka i 

sočivaste pegavosti lista ječma  (Rhynchosporium secalis) na 1- 5% biljaka.

 

Simptomi mrežeste pegavosti      Simptomi pepelnice

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva radi utvrđivanja faze razvoja i prisusutva simptoma bolesti jer se približavamo osetljivoj fazi tj. vlatanju.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem faza razvoja ječma i zdravstvenog stanja useva.

Tokom pregleda je uočeno i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Comments

There are no comments yet for this post.