Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Ozima pšenica u makosortnom ogledu (lokalitet: Gornja Rogatica) nalazi se u fazi : rana do srednja mlečna zrelost ( BBCH 73-75). Vizuelnim pregledom (3.6.2017.) utvrđeno je prisustvo simptoma:

-  prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) kod sorte Efrosinia ( 1% zaraženih biljaka, 1% zaražene lisne površine na zastavičaru),

- simptomi sive pegavosti lista pšenice ( prouzrokovač Septoria tritici) locirani na listu prvog kolenca (12-13.4.2017. od 2-25% zaraženih biljaka u zavisnosti od sorte) nisu se  vertikalno širili tokom vegetacije,

- Erysiphae graminis (prouzrokovač pepelnice žita) registrovan je kod sorata: Simonida (5% zaraženih biljaka, <5% zaražene lisne površine na zastavičaru) i kod sorte Futura (3% zaraženih biljaka, <5% zaražene lisne površine na zastavičaru).

Usled značajnog nedostatka vlage (sušni prolećni period, nedostatak zimske vlage- hladna zima bez snežnog pokrivača) došlo je do sušenja donjih listova biljaka pšenice, zeleni su samo zastavičar i list ispod njega; dok je kod pojedinih sorti  zelen samo zastavičar (Accros, Sonergy, Katarina, Darija, Anica, Vlajna, Kala, Azra ) a ostali listovi u potpunosti ili većim delom suvi.

Tokom vizuelnih pregleda ( merkantilna i semenska pšenica, semenski tritikale ) u poslednjoj dekadi maja, na području delovanja RC Bačka Topola,  utvrđeno je zanačajnije  prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na  lokalitetima i usevima:

-  lokalitet Novo Orahovo, semenski tritikale BC Goran (simptomi prisutni i na zastavičaru)

-  lokalitet Pačir , semenska pšenica:sorte: Pobeda, Zvezdana (simptomi prisutni i na zastavičaru)

Simptomi Puccinia spp.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.