Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pojava pega od Cercospora beticola na šećernoj repi
Pojava pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 3).

 

Š.repa _faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega na do 1% biljaka.

 

       

Cercospora beticola_pega         C.beticola_konidija

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom prisustva ovog patogena i signaliziraće vreme za primenu fungicida.

 

Vizuelnim pregledom, registrovano je i prisustvo simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae) na do 2% biljaka.

 

    

Repina muva_simptom      Repina muva_larve

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Comments

There are no comments yet for this post.