Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Lisne vaši u zasadima jabuka
Lisne vaši u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi jabuka se nalaze  u fenofazi: kraj cvetanja, sve latice opale do plodovi dostigli dimenzije do 10 mm  (BBCH 69-71).

Vizuelnim pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), i to zelene jabukine lisne vaši (Aphis pomi) i brašnjave (pepeljasta) jabukine vaši (Dysaphis plantaginea).Videti preporuku od 06.5.2021.

 

Zelena jabukina lisna vaš ima više generacija godišnje, prezimljava u stadijumu jaja. Štete nastaju sisanjem sokova iz  lišća i zelenih vrhova lastara. Napadnuti listovi se uvijaju, suše pri jačem napadu, a lastari se deformišu i zaostaju u porastu.

 

Aphis pomi

 

Brašnjava (pepeljasta) jabukina vaš formira kolonije na naličju lišća i vrhovima izbojaka. Lišće se kovrdža oko glavnog nerva, suši se i opada, izbojci zaostaju u porastu, a plodovi su kržljavi i otpadaju. Luči obilnu mednu rosu na kojoj se naseljavaju gljive čađavice, što izaziva dodatne štete. Primarni domaćin joj je jabuka, a sekundarni biljke iz roda Plantago.

 

Dysaphis plantaginea

 

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima jabuka.

Comments

There are no comments yet for this post.