Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Stanje u usevima šećerne repe
Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Bačka Topola, najveći broj useva šećerne repe se nalazi u fazi od 9 i više listova razvijeno do  početka  zatvaranja redova (BBCH 19-31). Mali broj useva (do 5% od ukupne površine pod šećernom repom) se nalazi u fazi potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 39). To su usevi koji su posejani u prvoj dekadi marta i izgled takvog useva je prikazan na fotografiji.

 

Šećerna repa BBCH 39

 

Vizuelnim pregledom useva iz najranijih rokova setve registrovano je prisustvo prvih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

Simptom C.beticola

Porast temperature u narednom periodu, uz visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i dugotrajno vlaženje lista, stvoriće izuzetno povoljne uslove  za razvoj i dalje širenje ovog patogena.

RC Bačka Topola nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne  repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu fungicida.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae) na do 3% pregledanih biljaka. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Simptom Pegomya betae

Comments

There are no comments yet for this post.