Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Venturia inaequalis - zrelost pseudotecija
Venturia inaequalis - zrelost pseudotecija
U laboratoriji RC Novi Sad, svake nedelje, utvrđuje se procenat dozrelosti i procenat ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis.
Pseudotecije su prezimljujući organi gljive u kojima se stvaraju askusi sa askosporama.
 
 
Askospore se pod uticajem vlage oslobađaju iz pseudotecija i vrše primarne infekcije.
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija su veoma važni podaci, jer nam pružaju informaciju kada je gljiva spremna za ostvarenje infekcija (kada su formirane askospore u pseudotecijama) i koliko dugo traje period primarnih infekcija (kada je došlo do potpunog oslobađanja askospora - ispražnjenost pseudotecija 100%).
Trenutno, dozrelost pseudotecija iznosi 82,5 %, a ispražnjenost 43,4 % .
 
 
Znači, pred nama je period kada još oko 55 % askospora (infekcionog materijala) treba da se oslobodi.
 

Comments

There are no comments yet for this post.