Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac ima 4-5 generacija godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke u zemljištu gde se gajila repa. Na biljkama se sreće tokom čitave vegetacije.

 

Štete pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađe listove, zapredaju ih, prljaju izmetom i rozeta repe se pretvara u crnu, suvu masu. Usled toga ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena šećerne repe i sadržaja šećera u njemu.

 

Ova štetočina se u većem broju javlja tokom sušnih i toplih godina. 2012. godine na teritoriji RC Novi Sad registrovan je jak napad ove štetočine, na 90-100% biljaka bilo je prisutno 1-5 gusenica. U 2013. godini pojedinačne gusenice registrovane su na 20-30% biljaka.

 

Uslovi koji vladaju u ovoj vegetacionoj sezoni, česte i obilne kiše, ne pogoduju razvoju ove štetočine. Na feromonskim klopkama, na lokalitetima Temerin i Gložan registruju se niske brojnosti ulova odraslih jedinki (Grafik 1). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pojedinačnih gusenica na 5-10% biljaka (Slika 1). 

 

Ova brojnost gusenica ne predstavlja ekonomski prag štete, te se i mere zaštite ne preporučuju. Po izvorima EPPO-a, ekonomski prag štete je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci.

 

Grafik 1.

 

Slika 1.

Comments

There are no comments yet for this post.