Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Trenutno stanje zasada jabuka
Trenutno stanje zasada jabuka

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis)

Na lokalitetima Kać i Selenča gde se prate uslovi za ostvarenje infekcija od ovog patogena, u periodu 20.04.-24.04. bili su ostvareni uslovi za primarne infekcije. U laboratoriji se prati dozrelost pseudotecija i ona trenutno iznosi 24-27% . Preporuke o merama zaštite videti na Portalu i na vestima iz Pokrajinskog centra.

Jabukin smotavac (Carpcapsa pomonella)

Na lokalitetima Kać i Čerević, 24.04. uhvaćen je prvi imago jabukinog smotavca, dok na lokalitetu Selenča nema ulova. Za sada ne primenjivati nikakve mere kontrole, a  dalju dinamiku leta ove štetočine pogledati na terenski rezultati 2012.

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella)

Samo na lokalitetu Kać došlo je do ulova ove štetočine, ali u veoma malom broju. Na lokalitetima Čerević i Selenča za sada nema ulova imaga na feromonskim klopkama. Ne preduzimati hemijske mere zaštite, a dalju dinamiku leta pogledati na terenski rezultati 2012.

Comments

There are no comments yet for this post.