Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zelena breskvina vaš
Zelena breskvina vaš

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67) do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Slika 1: Zasad breskve BBCH 69

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo larvi zelene breskvine vaši (Myzus persicae). U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Slika 2: Larva zelene breskvine vaši

Zelena breskvina vaš prezimljava u stadijumu jajeta na breskvama, a ređe na šljivi i trešnji. U proleće se razvija nekoliko generacija beskrilnih ženki, da bi se tokom maja javile krilate jedinke koje preleću na ostale kulture. Štete pričinjavaju sisajući sokove na listovima koji se uvrću, mladarima koji zaostaju u porastu i plodovima koji se deformišu i obezbojavaju.

Slika 3: Larve zelene breskvine vaši na mladaru iz prethodne sezone

Slika 4: Larve zelene breskvine vaši na plodu iz prethodne sezone

Obilje medne rose koju luči ova vaš, predstavlja idealnu podlogu za razvoj gljive čađavice. Pored direktnih šteta, zelena breskvina vaš pričinjava i velike indirektne štete. Ona je vektor preko 80 biljnih virusa veoma opasnih za biljnu proizvodnju. Za koštičave voćne vrste veoma je značajna njena uloga kao vektora virusa šarke šljive (Plum pox virus).

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.