Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Šljivina lisna mušica
Šljivina lisna mušica

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Slika 1: Faza šljive BBCH 73

Vizuelnim pregledom zasada, na pojedinačnim listovima, registrovano je prisustvo simptoma napada od strane šljivine lisne mušice (Putoniella pruni). Na naličju napadnutih listova, duž glavnog lisnog nerva, dolazi do formiranja izrasline – mehuraste gale.

U galama se nalaze larve, žuto-narandžaste boje, dugačke do 3 milimetra. Larve se hrane biljnim sokovima, a pri kraju razvoja padaju na tlo oko voćki i u njemu prezimljavaju. Štete se ogledaju u deformaciji listova što dovodi do smanjenja procesa fotosinteze.

Slika 2: Larve šljivine lisne mušice

Šljivina lisna mušica ima jednu generaciju godišnje, a pored šljive napada i druge vrste iz roda Prunus. Ne pripada ekonomski značajnim vrstama, te nije potrebna primena hemijskih mera zaštite u cilju njenog suzbijanja.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem o štetnim organizmima u zasadima šljive.

Comments

There are no comments yet for this post.