Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Naseljavanje tripsa u zasade bresaka i nektarina
Naseljavanje tripsa u zasade bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak cvetanja (BBCH 61) do faze punog cvetanja (BBCH 65).

Slika 1: Cvetanje bresaka

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 1,5. U toku je naseljavanje imaga tripsa na otvorene cvetove.

Slika 2: Imago tripsa u cvetu

 

U vreme cvetanja bresaka i nektarina odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi tripsa, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

U fazama cvetanja voća strogo je zabranjena primena insekticida!

Comments

There are no comments yet for this post.