Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Žitna pijavica u usevima pšenice i ječma
Žitna pijavica u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od faze početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo odraslih jedinki i jaja žitne pijavice (Lema melanopus), kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane. U toku je dopunska ishrana imaga i početak polaganja jaja ove štetočine.

Imago žitne pijavice

Jaja žitne pijavice

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu odrasle jedinke. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice i ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.