Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) u niskom intenzitetu napada. Vremenski uslovi tokom novembra (hladnije vreme i česte padavine) nisu pogodovale razvoju ovih štetočina.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Način pregleda biljaka uljane repice na prisustvo suve truleži i vaši možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a, na sledećem linku.

Comments

There are no comments yet for this post.