Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Stanje u usevima šećerne repe
Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

U prethodnom periodu je, na svim lokalitetima gde se gaji šećerna repa, a na području delovanja RC Novi Sad, bilo povoljnih uslova za ostvarenje primarnih infekcija od strane gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od pomenutog patogena, na 1% pregledanih biljaka.

Pega od C. beticola

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su kolonije crne repine vaši (Aphis fabae). Štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja, utičući tako na prinos korena i smanjen sadržaj šećera. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Prisustvo ove štetočine je uočeno na rubnim delovima parcela, u niskom procentu napada. S obzirom da se prisustvo štetočine ne registruje u unutrašnjosti parcela i da ekonosmki prag nije dostignut (20-30% biljaka sa pojedinačnim jedinkama ili 10-15% biljaka sa malim brojem kolonija), za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu šećerne repe i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.