Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava šljivine vaši kovrdžalice
Pojava šljivine vaši kovrdžalice

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od punog cvetanja (BBCH 65) do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom zasada i otresanjem grančica registrovano je prisustvo larvi šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi). U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larve šljivine vaši kovrdžalice

Šljivina vaš kovrdžalica prezimljava u stadijumu jajeta na zimskim domaćinima (šljiva, trnošljiva, trnjina i dr.). U proleće se pile ženke osnivačice od kojih svaka rađa oko 40 larvi. Zadržavaju se tokom proleća na šljivama sišući sokove iz pupoljaka i mladog lišća. Usled jačeg napada dolazi do kovrdžanja lišća. Pored direktnih šteta ova vaš je i vektor fitopatogenih virusa, od kojih je najznačajniji virus šarke šljive (Plum pox virus).

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.