Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac ima 4-5 generacija godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke u zemljištu gde se gajila repa. Na biljkama se sreće tokom čitave vegetacije. Ispiljene gusenice se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađih listova rozete. Pri  jačem napadu gusenice oštećuju osnove lisnih drški i vrat korena biljke.

Najveće štete nanosi ako je vreme suvo i toplo duži vremenski period.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na teritoriji  Južnobačkog okruga, 6.08. utvrđeno je prisustvo pojedinačnih larvi na 20-30% biljaka (vidi preporuku). Narednim pregledom 16.08. konstatovano je da intenzitet napada ostao isti.

Ova brojnost larvi ne predstavlja ekonomski prag štete (izvor Hrvatska IPM 2013 kada na 50% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci), te se ne preporučuju mere zaštite.

Larva repinog moljca

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.