Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava repičinog sjajnika
Pojava repičinog sjajnika

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama rasta stabla, od početka rasta stabla (BBCH 30) do faze izrasla druga internodija (BBCH 32).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda registruje se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prilikom ishrane odrasle jedinke repičinog sjajnika oštećuju cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa.

Imaga repičinog sjajnika

S obzirom da se usevi uljane repice ne nalaze u fazama kada su osetljivi na napad od ove štetočine, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.