Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Obična kruškina buva
Obična kruškina buva

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovana su pojedinačna jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka.

Jaje obične kruškine buve

Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanu aktivnost imaga obične kruškine buve i intenziviranje polaganja jaja, kada će i biti data preporuka u cilju suzbijanja ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.