Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici)
Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici)
Na teritoriji Područnog centra Novi Sad, na usevima pšenice, registrovano je prisustvo prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).
Intenzitet napada je u zavisnosti od sortimenta (položaja listova), đubrenja, gustine setve.
Za sada se simptomi uočavaju na donjem delu biljke, prva dva lista koja leže na zemlji su sasvim osušena, a infekcija se širi na sledeća dva lista u vidu pojedinačnih pega.
 
Simptomi na donjem lišću i piknidi u okviru pega
 
  
Velika slika                                    Velika slika
 
U okviru pega formiraju se piknidi unutar kojih se formiraju piknospore koje vrše sekundarne infekcije. Piknospore se oslobađaju iz piknida kada je list vlažan pola sata i više.
 
Piknidi sa piknosporama
 
   
Velika slika                                      Velika slika
 
Niske temperature u prethodnom periodu, stopirale su intenzivnije širenje infekcije.
Porast temperature, prisutan inokulum u usevima i prisustvo vlage, uticaće povoljno na širenje ovog patogena.
Veoma je važno ne dozvoliti širenje infekcije na gornje delove biljke i sačuvati list zastavičar.
Područni centar Novi Sad nastaviće praćenje ovog patogena i dati preporuku o momentu primene mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.