Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Biljne vaši u 2016
Biljne vaši u 2016

Tokom ove sezone, na terenu koji pokriva RC Novi Sad, registruje se povećano prisustvo biljnih  vaši (Aphididae) na svim ekonomski značajnim biljnim vrstama. Vremenske prilike od početka godine, pogodovale su razvoju ovih štetočina.

 

Štete koje vaši pričinjavaju gajenim biljkama su veoma značajne i mogu dovesti do velikih gubitaka kako u prinosu tako i u kvalitetu poljoprivrednih proizvoda. Direktne štete vaši pričinjavaju isisavanjem sokova iz biljaka domaćina. Na napadnutim biljkama dolazi do deformacija na listovima i plodovima, kao i do zaostajanja u porastu. Višak hranljivih materija izbacuju u vidu medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica. Indirektne štete se ogledaju u prenošenju biljnih virusa koji mogu biti veoma destruktivni za biljnu proizviodnju.
 
 
Kovrdžanje listova kruške usled napada vaši
 
 
Deformacija plodova nektarine usled napada vaši
 
 
Vaši na lišću breskve
 
Vaš na naličju lista paprike
 
 
Vaši na kupusu
 
 
Vaši na klasu pšenice
 
U ovom periodu veoma je važno obratiti pažnju na prisustvo vaši u povrtarskim usevima kako ne bi došlo do zaraze biljaka virusima. U prošloj godini zabeležene su velike štete od prisustva virusa u usevima paprike i paradajza.
Takođe i u voćarskim zasadima potrebno je izvršiti pregled na prisustvo vaši i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primeniti registrovane insekticide uz poštovanje karence.
U usevima pšenice hemijske mere zaštite primenjuju se ukoliko je u fazi mlečne zrelosti naseljeno 70% klasova sa vašima, vodeći računa o izboru insekticida radi poštovanja karence. 

Comments

There are no comments yet for this post.