Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac je štetočina šećerne repe koja se u većem broju javlja tokom sušnih i toplih godina, kakva je ova 2012.
Ima 4-5 generacija godišnje, a najveća brojnost se ostvaruje u drugoj polovini leta.
Štete pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađe listove, zapredaju ih, prljaju izmetom i rozeta repe se pretvara u crnu, suvu masu. Usled toga ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena šećerne repe i sadržaja šećera u njemu.
 
 
Obilaskom useva šećerne repe na teritoriji Južnobačkog okruga, konstatovano je prisustvo gusenica repinog moljca na svim pregledanim parcelama.
Na lokalitetu Gložan, na preko 90% biljaka prisutne su 1-2 gusenice po biljci.
Na lokalitetu Čenej, na preko 90% biljaka prisutne su 2-3 gusenice po biljci.
Na lokalitetu Temerin, na preko 90% biljaka prisutne su 2-5 gusenica po biljci.
Na pojedinim parcelama prisustvo gusenica utvrđeno je na 100% biljaka i to 5-6 gusenica po biljci.
(potez Temerin-Gospođinci).
 
 
Po izvorima EPPO-a, ekonomski prag štete je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje repinog moljca, ali po standardu EPPO (PP 2/13 (1)) za ovu namenu koristi se lambda-cihalotrin (KARATE ZEON).
Zbog skrivenog načina života gusenica, bolja efikasnost hemijskog suzbijanja, postiže se korišćenjem veće količine vode (najmanje 400 l/ha).
 

Comments

There are no comments yet for this post.