Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac je štetočina šećerne repe koja se u većem broju javlja tokom sušnih i toplih godina, kakva je ova 2012.
Ima 4-5 generacija godišnje, a najveća brojnost se ostvaruje u drugoj polovini leta.
Štete pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađe listove, zapredaju ih, prljaju izmetom i rozeta repe se pretvara u crnu, suvu masu. Usled toga ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena šećerne repe i sadržaja šećera u njemu.
 
 
Obilaskom useva šećerne repe na teritoriji Južnobačkog okruga, konstatovano je prisustvo gusenica repinog moljca na svim pregledanim parcelama.
Na lokalitetu Gložan, na preko 90% biljaka prisutne su 1-2 gusenice po biljci.
Na lokalitetu Čenej, na preko 90% biljaka prisutne su 2-3 gusenice po biljci.
Na lokalitetu Temerin, na preko 90% biljaka prisutne su 2-5 gusenica po biljci.
Na pojedinim parcelama prisustvo gusenica utvrđeno je na 100% biljaka i to 5-6 gusenica po biljci.
(potez Temerin-Gospođinci).
 
 
Po izvorima EPPO-a, ekonomski prag štete je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje repinog moljca, ali po standardu EPPO (PP 2/13 (1)) za ovu namenu koristi se lambda-cihalotrin (KARATE ZEON).
Zbog skrivenog načina života gusenica, bolja efikasnost hemijskog suzbijanja, postiže se korišćenjem veće količine vode (najmanje 400 l/ha).
 

Comments

There are no comments yet for this post.