Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zaštita krompira
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Futog, usevi krompira se nalaze u fazi devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 19).

Faza krompira

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je početak piljenja larvi ove štetočine, sa indeksom napada 1,5.

Larve krompirove zlatice

Imaga i larve su štetni stadijumi ove štetočine koji se ishranjuju svim vegetativnim delovima krompira. Pri jačem napadu mogu u potpunosti uništiti biljke krompira i dovesti do velikih gubitaka u prinosu.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva krompira i ukoliko se registruje prisustvo larvi  neophodno je izvršiti hemijski tretman nekim od sledećih insekticida:

·         Actara 25 WG (tiametoksam) 60-70 g/ha

·         Confidor 200 SL (imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha

·         Tonus (acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha

·         Nurelle D (hlorpirifos + cipermetrin) 0,5-0,9 l/ha

Takođe, na ovom punktu se prati i let krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na klopkama koje su postavljene od 14.4. za zada nisu ulovljena imaga ove štetočine. Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja krompirovog moljca.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu krompira.

Comments

There are no comments yet for this post.