Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Početak piljenja larvi pepeljastog grožđanog moljca
Početak piljenja larvi pepeljastog grožđanog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fazi cvast jasno vidljiva (BBCH 53) do faze cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni (BBCH 55).

Na punktu Neštin registrovane su ispiljene larve prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).  Tek ispiljene larve se nalaze unutar cvasti i indeks njihovog prisustva je 1. Takođe, registrovano je i prisustvo jaja u indeksu napada 3.
 
Larva Lobesia botrana
 

S obzirom da je ovo sam početak piljenja larvi, hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju. RC Novi Sad će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i u periodu intenzivnijeg piljenja larvi signalizirati vreme za primenu insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.