Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Polifagne štetočine u zasadima voća i vinove loze
Polifagne štetočine u zasadima voća i vinove loze

Obilaskom zasada bresaka i nektarina na severnim obroncima Fruške gore, lokalitet Čerević, uočeno je prisustvo gusenica geometrida (Geometridae) i štete od njihove ishrane na lišću i mladim plodovima. Ove gusenice su poznate još po nazivu grbe jer zauzimaju specifičan položaj tokom kretanja koji ima oblik grube. Prvenstveno su štetočine listopadnih šuma, a mogu praviti štete i u voćnjacima koji su blizu kao što je slučaj u fruškogorskoj regiji. U pojedinim godinama kada se masovno jave mogu dovesti do golobrsta. Za sad njihova brojnost u voćnjacima ne iziskuje mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Oštećenja na plodićima nektarina

Gusenica geometrida na listu

U zasadima vinove loze registrovano je prisustvo imaga običnog majskog gundelja (Melolontha melolontha) kao i štete usled njihove ishrane na mladom lišću. Veće prisustvo ove štetočine uočeno je na obodima vinograda na 15% čokota. Obični majski gundelj je polifagna štetočina i hrani se velikim brojem voćnih i šumskih vrsta. Pored odraslih jedinki štete pričinjavaju i larve (grčice)koje žive u zemljištu i hrane se velikim brojem biljnih vrsta. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Imago običnog majskog gundelja

Comments

There are no comments yet for this post.