Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Rutava buba (Tropinota hirta)
Rutava buba (Tropinota hirta)
Vizuelnim pregledima zasada voća registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta) na maslačku (Taraxacum officinale). Rutava buba je štetočina voća. Usled ishrane dolazi do uništavanja prašnika i tučka tako da ne dolazi do zametanja plodova.  S obzirom da se zasadi voća (jabuka, šljiva, kruška, trešnja) nalaze u fazi cvetanja postavljanjem lovnih klopki možemo zaštititi cvetove izlovljavanjem rutave bube. Najbolje lovne klopke su plave boje u koje se sipa voda i sirup (jagoda, negro bombone, pivo i dr.). Hemijske mere zaštite treba  izbegavati  zbog prisustva polinatora ali u slučaju jačeg napada može se primeniti insekticid Mavrik EW (taufluvalinat) 0,3 l/ha.
 

Comments

There are no comments yet for this post.