Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kukuruzni plamenac
Kukuruzni plamenac

Vizuelnim pregledima useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Futog, hibrid Helen) registrovana je sledeća dinamika polaganja jaja, piljenja larvi i ubušenja od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis):

Datum

Faza kukuruza

% biljaka sa ploženim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

% parazitiranih jajnih legala

% biljaka sa ubušenjem

22.5.

17 BBCH

1

-

-

-

26.5.

18 BBCH

1

-

-

-

1.6.

19 BBCH

4

1

-

-

4.6.

30 BBCH

10

1

-

-

8.6.

31 BBCH

14

4

1

-

11.6.

32 BBCH

15

9

3

1

16.6.

34 BBCH

18

12

6

14

 

Takođe, registrovano je i povećanje procenta parazitiranih jajnih legala od strane parazitne osice Trichogramma sp.

Larve kukuruznog plamenca u toku svog razvoja oštećuju sve nadzemne delove kukuruza-list, metlicu, stablo i klip. Trenutno se u stablima kukuruza nalaze larve koje buše hodnike i time utiču na  poremećaje u cirkulaciji sokova. Takođe, usled ishrane larvi u stablu, smanjuje se čvrstina biljaka i one su podložne lomljenju za vreme jačih vetrova. Larve svoj život provode u stablu prolazeći kroz pet stadijuma razvoja, nakon čega dolazi do preobražaja u lutku. Iz lutki izleću leptiri II generacije kukuruznog plamenca koji će položiti nova jajna legala na useve kukuruza i paprike.

 

Simptom oštećenja na stablu kukuruza od kukuruznog plamenca

Comments

There are no comments yet for this post.