Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kukuruzni plamenac, parazitna osica
Kukuruzni plamenac, parazitna osica

U kontinuiranim vizuelnim pregledima useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Futog, hibrid Helen) registrovana je sledeća dinamika polaganja jaja i piljenja larvi I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis):

Datum

Faza kukuruza

% biljaka sa ploženim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

% parazitiranih jajnih legala

22.5.

17 BBCH

1

-

-

26.5.

18 BBCH

1

-

-

1.6.

19 BBCH

4

1

-

4.6.

30 BBCH

10

1

-

8.6.

31 BBCH

14

4

1

11.6.

32 BBCH

15

9

3

 

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca postignut je 4.6. kada je i data preporuka za njegovo suzbijanje.

Tokom praćenja razvoja ove štetočine, uočena su i parazitirana jajna legla od strane parazitne osice Trichogramma sp. Procenat parazitiranih jajnih legala je za sada 3%. Prilikom suzbijanja kukuruznog plamenca prednost treba dati preparatima koji ne utiču na korisne organizme kao što je Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1 – 0,15 l/ha.
 
Parazitirano jajno leglo
 
Parazitna osica (Trichogramma sp.)
 

Comments

There are no comments yet for this post.