Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Štetočine na kupusu
Štetočine na kupusu

Na lokalitetu Futog usev ranog kupusa nalazi se u fenofazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

faza kupusa

Vizuelnim pregledom kupusa registrovano je prisustvo ispiljenih larvi kupusne muve (Delia radicum) na 10% biljaka. U proteklom periodu registrovan je izuzetno veliki broj biljaka oko kojih su bila položena jaja ove štetočine (vidi prilog).
 
 
jaja kupusne muve              Larva kupusne muve
 

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kupusne muve.

U drugim zemljama koriste se aktivne materije azinfos-metil, diazinon, dimetoat, hlorpirifos (EPPO PP 2/7 (1)).

Prema dosadašnjim iskustvima, visok nivo efikasnosti, u ovoj fazi, postiže se zalivanjem biljaka sa 50 do 80 ml po biljci 0,1% rastvora preparata na bazi hlorpirifosa .

 

Takođe u vizuelnom pregledu biljaka kupusa uočeno je prisustvo sveže položenih jaja kupusne sovice (Mamestra brassicae). Jaja su prisutna na 5% biljaka.  Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja praćenje štetočina na kupusu.

Jaja kupusne sovice

Comments

There are no comments yet for this post.