Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Štetočine na kupusu
Štetočine na kupusu

Na lokalitetu Futog usev ranog kupusa nalazi se u fenofazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

faza kupusa

Vizuelnim pregledom kupusa registrovano je prisustvo ispiljenih larvi kupusne muve (Delia radicum) na 10% biljaka. U proteklom periodu registrovan je izuzetno veliki broj biljaka oko kojih su bila položena jaja ove štetočine (vidi prilog).
 
 
jaja kupusne muve              Larva kupusne muve
 

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kupusne muve.

U drugim zemljama koriste se aktivne materije azinfos-metil, diazinon, dimetoat, hlorpirifos (EPPO PP 2/7 (1)).

Prema dosadašnjim iskustvima, visok nivo efikasnosti, u ovoj fazi, postiže se zalivanjem biljaka sa 50 do 80 ml po biljci 0,1% rastvora preparata na bazi hlorpirifosa .

 

Takođe u vizuelnom pregledu biljaka kupusa uočeno je prisustvo sveže položenih jaja kupusne sovice (Mamestra brassicae). Jaja su prisutna na 5% biljaka.  Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja praćenje štetočina na kupusu.

Jaja kupusne sovice

Comments

There are no comments yet for this post.