Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Kupusni moljac

Na lokalitetu Futog usevi ranog kupusa nalaze se u fazi od osam razvijenih listova do faze formiranja glavice (BBCH 18-41).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada od 6,6.

Nalazimo se pred samim piljenjem larvi, ali za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kupusnog moljca.

Kupusni moljac

Vizuelnim pregledom useva ranog kupusa, na lokalitetu Futog, registruju se položena jaja kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 0,1. U toku je let leptira treće generacije ove štetočine, koji se u velikim brojnostima hvataju na feromonskim klopkama.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
Imago kupusnog moljca
Jaje kupusnog moljca
Kupusni moljac
Na lokalitetu Futog usevi ranog kupusa nalaze se u fenofazi glavica dostigla 30% krajnje veličine (43 BBCH).
 
Vizuelnim pregledom kupusa utvrđeno je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 25% biljaka. U ovoj fenofazi razvoja kupusa prag štetnosti za kupusnog moljca iznosi 15% napadnitih biljaka.
 

Larva kupusnog moljca

S obzirom da beležimo povećanje prisustva larvi kupusnog moljca i njihova brojnost prelazi prag štetnosti, proizvođači koji nisu izvršili hemijske mere zaštite neophodno je da iste izvrše nakon stabilizacije vremena, po preporuci od 19.05 (vidi preporuku). 

 
 
Štetočine na kupusu
Na lokalitetu Futog, kupus se nalazi u fenofazi početka formiranja glavice (BBCH 41).
 
 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo:

·         jaja kupusne sovice (Mamestra brassicae) na 10% biljaka (u odnosu na prošli pregled došlo je do embrionalnog razvoja jaja  od sveže belih do jaja sa vidljivim oreolom)

·         jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 5% biljaka

  •    jaja bele leptiraste vaši kupusa (Aleyrodes proletella) na 5% biljaka
  
Jaja kupusne sovice                   Jaje malog kupusara
 
                                
                               Jaja bele leptiraste vaši kupusa
 
Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja praćenje štetočina na kupusu.
Štetočine na kupusu

Na lokalitetu Futog usev ranog kupusa nalazi se u fenofazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

faza kupusa

Vizuelnim pregledom kupusa registrovano je prisustvo ispiljenih larvi kupusne muve (Delia radicum) na 10% biljaka. U proteklom periodu registrovan je izuzetno veliki broj biljaka oko kojih su bila položena jaja ove štetočine (vidi prilog).
 
 
jaja kupusne muve              Larva kupusne muve
 

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kupusne muve.

U drugim zemljama koriste se aktivne materije azinfos-metil, diazinon, dimetoat, hlorpirifos (EPPO PP 2/7 (1)).

Prema dosadašnjim iskustvima, visok nivo efikasnosti, u ovoj fazi, postiže se zalivanjem biljaka sa 50 do 80 ml po biljci 0,1% rastvora preparata na bazi hlorpirifosa .

 

Takođe u vizuelnom pregledu biljaka kupusa uočeno je prisustvo sveže položenih jaja kupusne sovice (Mamestra brassicae). Jaja su prisutna na 5% biljaka.  Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja praćenje štetočina na kupusu.

Jaja kupusne sovice

Kupusna muva (Delia radicum)
Kupusna muva je značajna štetočina u proizvodnji ranih kupusnjača. Ima 2 do 3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu. Odrasle jedinke se pojavljuju u proleće, kada je temperatura zemljišta oko 12°C. Ženke polažu jaja pojedinačno ili u grupama na korenov vrat mladih biljaka ili u zemlju oko njih.  Embrionalni razvoj pospešuje vlažno vreme. Ispiljene larve se u početku hrane korenovim dlačicama, a zatim prodiru u sam koren i ometaju normalno cirkulisanje sokova. Napadnute biljke dobijaju  plavoljubičastu boju.  Mlađe biljke se suše i u potpunosti propadaju. Starije biljke zaostaju u porastu i podložne su napadu drugih patogena.
 

Dinamika registrovanih događaja kupusne muve tokom ove sezone

Događaj

Datum

Julijanski dani (dani od 1. januara)

Akumulisani stepen dani od 1. januara

Registrovana jaja na 30% biljaka

11.04.

101

377

Registrovana jaja na 60% biljaka

16.04.

106

407

Registrovana jaja na 80% biljaka

25.04.

115

490

Registrovane ispiljene  larve na 30% biljaka

30.04.

120

542

Registrovani prvi simptomi u polju

7.05.

127

605

 

Odrasle jedinke su 5 do 7 mm i slične su domaćoj muvi. Mužjaci su crnosivi sa tri uzdužne linije na leđnoj strani, a ženke su pepeljastosive.

 

Jaja su beličasta, eliptičnog oblika, duga oko 1mm i imaju porečnu brazdu.

 

Larve su svetle, žutobele, bez nogu, sužene na prednjem delu tela i sa atrofiranom glavom.

 

Simptomi napada kupusne muve

Kupusnjače
 
Pregledom biljaka karfiola kod kojih je došlo do uvrtanja listova i zaostajanja u porastu (lokalitet Sirig), konstatovana su oštećenja od  Ceuthorrynchus sp. Na lisnim drškama nalaze se oštećenja koja su napravile larve ove štetočine.
 
 
Međutim, na tim oštećenjima nalazio se veliki broj imaga Glischrochilus quadrisignatus.
 
To je insekt koji se javlja na oštećenim biljkama i na biljnom tkivu koje je u raspadanju i gde je došlo do fermentacije.
Protiv ovog insekta se ne preduzimaju hemijske mere zaštite, jer je on samo sekundarna štetočina.