Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kupusna muva
Kupusna muva

Na lokalitetu Futog usev kupusa nalazi se u fazi 6 do 7 razvijenih listova. U odnosu na prošlu nedelju došlo je do značajnog povećanja polaganja jaja kupusne muve (Delia radicum). Trenutno su jaja položena na 80% biljaka. Jaja se nalaze na zemlji oko biljaka ili uz sam korenov vrat kupusa. Za sada nije registrovano piljenje larvi.

Comments

There are no comments yet for this post.