Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Štetočine u usevu šećerne repe
Štetočine u usevu šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Slika 1: Usev šećerne repe BBCH 16

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repine muve (Pegomya betae) na do 4% biljaka.

Slika 2: Jaja repine muve

Repina muva ima od dve do tri generacije godišnje, od kojih je najštetnija prva koja se javlja u početnim fazama razvoja šećerne repe. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u list i hrane se parenhimom, prilikom čega obrazuju mine. Mine se spajaju u jednu veliku mehurastu minu, u kojoj se vide larve i ekskrementi. Delovi napadnutog lišća ili celi listovi venu, žute i suše se.

Slika 3: Simptom napada repine muve (mine na listu) iz prethodne sezone

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na 7% biljaka.

Slika 4: Crna repina vaš

U toku je naseljavanje ovih štetočina na useve šećerne repe.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima šećerne repe i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.