Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Naseljavanje rutave bube u zasade voća
Naseljavanje rutave bube u zasade voća

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom zasada voća koji su ušli u fenofaze cvetanja, registruje se prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta). U toku je migracija odraslih jedinki te štetočine u voćnjake.

Slika 1: Imago rutave bube

Rutava buba ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao imago u zemljištu. Imago se javlja rano u proleće i hrani se na korovskoj vegetaciji. Nakon toga se seli na cvetove voća gde se hrani prašnicima, tučkom i kruničnim listićima i tako sprečava oplodnju i donošenje roda.

Ova vrsta je naročito štetna u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti. U takvim zasadima povećan broj imaga može u potpunosti da uništi cvetove i spreči donošenje roda.

Proizvođačima se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·        izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata kao što su cimet, anis, negro bombone; Posude treba postaviti u što većem broju po obodu, a manji broj treba rasporediti i u unutrašnjost voćnjaka;

·        zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je strogo zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.