Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka – sorta Zlatni Delišes (01 BBCH) do kraja bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (03 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 56 pregledanih pseudotecija u 35 nema formiranih askospora, u 18 je do 25%, a u 3 je od 26% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  10,71%

Kod sorte Ajdared od  pregledanih 58 pseudotecija u 40 nisu uočene zrele askospore, u 15 je do 25%, u 2 je od 26% do 50%, a u 1 je od 51% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 9,48%.

Pseudotecija-kategorija 2

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.