Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije u 40 nema formiranih askospora, u 9 je do 25%, a u 3 je od 25% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  7,21%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 56 pseudotecija u 45 nisu uočene zrele askospore, u 10 je do 25%, a u 1 je od 25% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 5,35%.

Pseudotecija-kategorija 1      
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.      
 

Comments

There are no comments yet for this post.